"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie
z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadą godności, honoru i uczciwości..."

Notariusz
Katarzyna Kaliciuk - Runge


Copyright © 2012 by notariusz.swinoujscie.pl All Rights Reserved